Data Protection

I ddarllen y dudalen hon yn Gymraeg cliciwch yma

The University of South Wales is registered as a data controller with the Information Commissioner’s Office and undertakes to process personal information in line with Data Protection law.

The University undertakes to maintain data in secure conditions and to process and disclose data only within the terms of its Data Protection notification.

Under the legislation individuals have rights and further details are available here.

The University’s Data Protection Policy details how personal information will be processed by the University and applies to employees, contractors, University partners and external collaborators and visitors who may be authorized to access personal data held by the institution.

The Privacy/Fair Processing Notice for Enquirers details how information provided by enquirers is used and processed by the University

The Privacy/Fair Processing Notice for Applicants

details how applicant data is used and processed by the University of South Wales.

The Privacy/Fair Processing Notice for Students outlines how personal information provided by students will be processed and used by the University.

The Privacy Notice for Staff outlines how the University uses personal data provided by employees.

The General Privacy Notice is available for general processing undertaken by the University in the course of its day to day business.

The University has a Complaint Procedure for individuals who are dissatisfied with the way their personal data has been handled.

The Data Breach Procedure is to be followed when there has been a breach that involves personal data and breaches should be reported via the Data Breach Form

Guidance for University Researchers is available here

Queries about Data Protection should be directed to:

Information Compliance Unit
University of South Wales
Pontypridd
CF37 1DL
Email: dataprotection@southwales.ac.uk


Diogelu Data

Mae Prifysgol De Cymru wedi ei gofrestru fel rheolwr data gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) ac yn ymdrin data yn unol a’r ddeddf Diogelu Data.

Mae’r Brifysgol yn prosesu data yn ddiogel ac yn ymrwymo i sicrhau nad yw gwybodaeth bersonol yn cael ei rhannu neu ei ddatgelu oni bai ei fod yn gyfreithlon.

Dan y ddeddf Diogelu Data 2018 mae gan unigolion hawliau arbennig a cheir mwy o wybodaeth yma

Mae’r Polisi Diogelu Data yn rhoi gwybodaeth ar sut mae data yn cael ei brosesu gan y Brifysgol. Mae’r polisi yn berthnasol i’r sawl sy’n cael eu cyflogi gan y Brifysgol, contractwyr, partneriaid i’r Brifysgol, ac unrhyw unigolion eraill sy’n cael defnydd o ddata personol y Brifysgol.

Mae’r Hysbysiad Prosesu Teg i ymholwyr yn manylu ar y defnydd a gwnaed o’i data gan y Brifysgol.

Mae’r Hysbysiad Prosesu Teg i ymgeiswyr yn manylu ar y defnydd a gwnaed o’i data gan y Brifysgol.

Mae’r Hysbysiad Prosesu Teg i fyfyrwyr yn manylu ar sut mae data personol yn cael ei ddefnyddio gan y Brifysgol.

Mae gan y Brifysgol Weithdrefn Gwynion ar gyfer unigolion sy’n anfodlon gyda’r ffordd mae eu gwybodaeth wedi ei brosesu.

Pan fo data yn cael ei golli neu ei esgeuluso dylid defnyddio’r Weithdrefn Toriadau Diogelwch Data Pan ddarganfyddir toriad diogelwch, rhaid i’r aelod staff sydd wedi darganfod y toriad lenwi’r ffurflen hon ar unwaith a darparu’r wybodaeth berthnasol.

Dylid danfon ymholiadau yn ymwneud a diogelu data i’r:

Swyddfa Cydymffurfio a Gwybodaeth
Prifysgol De Cymru
Pontypridd
CF37 1DL
E-bost: dataprotection@decymru.ac.uk