Welsh Language Unit / Yr Uned Gymraeg

I ddarllen y dudalen hon yn Gymraeg cliciwch yma

The Welsh Language Unit is responsible for implementing and monitoring the Welsh Language Scheme across the University, co-ordinating Welsh-medium course provision with University faculties, and managing the translation of documents from English to Welsh and Welsh to English.

The Welsh Unit is located within the University Secretary’s Office and consists of the Head of the Welsh Language Unit and Welsh Language Officer, the Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Officer, the Welsh Language Assistant / Translator, and the Unit works closely with the University’s Student Recruitment Officer (Welsh-medium).

For further information, click on the relevant link on the left-hand side


Yr Uned Gymraeg

Mae’r Uned Iaith Gymraeg yn gyfrifol am roi’r Cynllun Iaith ar waith ar draws y Brifysgol a’i fonitro, cydlynu darpariaeth cyrsiau cyfrwng Cymraeg gyda chyfadrannau’r Brifysgol a rheoli cyfieithu dogfennau o’r Saesneg i’r Gymraeg a’r Gymraeg i’r Saesneg.

Mae’r Uned Gymraeg yn rhan o Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol ac yn cynnwys Pennaeth yr Uned Gymraeg a Swyddog Iaith Gymraeg, Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cynorthwy-ydd yr Iaith Gymraeg / Cyfieithydd, ac mae’r Uned yn gweithio’n agos gyda Swyddog Recriwtio Myfyrwyr (Cyfrwng Cymraeg) y Brifysgol.

Am fwy o fanylion, cliciwch ar y ddolen berthnasol ar yr ochr chwith