Welsh Lessons for Staff / Gwersi Cymraeg i Staff

Staff interested in learning or improving their Welsh can find relevant details here or by phoning ext 83600 or e-mailing learnwelsh@southwales.ac.uk.


Ceir manylion ar gyfer aelodau o staff sydd am ddysgu Cymraeg neu wella’u hiaith yma neu ffoniwch est 83600 neu e-bostiwch dysgucymraeg@decymru.ac.uk.