Welsh Translation Service for staff / Gwasanaeth Cyfieithu i staff

I ddarllen y dudalen hon yn Gymraeg cliciwch yma

Welsh Language Assistant / Translator

Catrin Thomas, the University’s part-time Welsh Language Assistant / Translator has the responsibility for managing the University’s Welsh translations. Procedures are in place for translating materials / documents from English to Welsh, or Welsh to English, and these procedures apply to staff on all University of South Wales campuses.

In addition to being the key contact for all the University’s Welsh language Translations, Catrin also assists the Head of the Welsh Language Unit and Welsh Language Officer in the implementation of the University’s Welsh Language Scheme, and is involved in other Welsh language project work, as required.


Cynorthwy-ydd yr Iaith Gymraeg / Cyfieithydd

Catrin Thomas, Cynorthwy-ydd yr Iaith Gymraeg a Chyfieithydd rhan-amser y Brifysgol, sydd yn gyfrifol am reoli cyfieithiadau Cymraeg y Brifysgol. Mae canllawiau yn eu lle ar gyfer cyfieithu deunydd / dogfennau o Saesneg i Gymraeg neu Gymraeg i Saesneg, ac mae’r canllawiau yma yn berthnasol i staff ar holl gampysau Prifysgol De Cymru.

Yn ogystal â bod yn gyfrifol am waith cyfieithu’r Brifysgol, mae Catrin hefyd yn cynorthwyo Pennaeth yr Uned Gymraeg a Swyddog Iaith Gymraeg yn y gwaith o weithredu’r Cynllun Iaith, ac mae’n ymwneud â gwaith prosiect yr Iaith Gymraeg, fel bo’r angen.