University Publication Scheme


I ddarllen y dudalen hon yn Gymraeg cliciwch yma


In accordance with Section 19 of the Freedom of Information Act 2000, the University has adopted without modification the Publication Scheme prepared and approved by the Information Commissioner.

The University has followed the Information Commissioner’s Definition Document for Universities in setting out the information it makes available in accordance with the Publication Scheme.

The University is committed to openness and transparency and to making the following classes of information available to the public.

The Publication Scheme for the University of South Wales is available here to view/download

Information which will not be provided under the Scheme will include:

  • Information in draft form
  • Information the disclosure of which is prevented by law, or exempt under the Freedom of Information Act
  • Information that is no longer readily available because it is contained in archived files or is otherwise difficult to access
  • Information we do not hold

Information will be published in Welsh in accordance with the University’s Welsh Language Scheme

Information will be provided upon request, in other formats in accordance with the Disability Discrimination Act 1995.

Most of the information is available on the University website, free of charge. If it is not practical to make information available on the website, information will be made available in hard copy on request. A charge may be made to cover photocopying, postage and packaging if the cost exceeds £10. Charges will be based on current USW Print and Design photocopying charges and Royal Mail postage rates. These charges will also apply to requests from enquirers without Internet access, for hard copies of material which is available through the website.

If you cannot find the information that you are looking for via the website, please e-mail freedomofinformation@southwales.ac.uk or write to:

Information Governance Manager
University of South Wales
Pontypridd
CF37 1DL


Cynllun Cyhoeddi

Mae’r Brifysgol wedi mabwysiadu’r Cynllun Cyhoeddi sydd wedi ei argymell gan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Mae’r Brifysgol yn gwneud pob ymdrech i fod yn dryloyw trwy wneud gwybodaeth yn agored ar y Cynllun Cyhoeddi.

Gellir gweld y Cynllun Cyhoeddi yma

Ni ddarperir y wybodaeth ganlynol dan y Cynllun Cyhoeddi.

• Gwybodaeth drafft.
• Gwybodaeth na ellir ei ddatgelu am resymau cyfreithiol neu ble mae eithriad yn golygu nad oes disgwyl i’r Brifysgol rhyddhau’r wybodaeth.
• Gwybodaeth sydd ddim yn hygyrch.
• Gwybodaeth nad ydyn ni yn ei ddal.

Bydd y wybodaeth yn cael ei gyhoeddi yn Gymraeg yn unol â’n hoblygiadau dan y Cynllun Iaith.

Gellir gofyn am y wybodaeth mewn ffurf arall yn unol â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995

Mae’r rhan fwyaf o’r wybodaeth ar gael ar ein gwefan yn rhad ac am ddim. Weithiau, mae gwybodaeth ond ar gael ar bapur. Yn yr achos hwn, mae’n bosib bydd y Brifysgol yn codi tal er mwyn talu am gostau megis llungopïo, pacio a phostio. Bydd unrhyw gostau yn cyd-fynd a’r prisiau sy’n cael eu codi yn ein hadran Brint.

Os nad ydych chi yn gallu gweld y wybodaeth sydd o ddiddordeb i chi ar y Cynllun Cyhoeddi gellir gofyn amdano wrth y Brifysgol yn uniongyrchol drwy e-bostio – freedomofinformation@southwales.ac.uk
Neu gellir danfon llythyr at:

Rheolwr Cydymffurfio a Gwybodaeth
Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol
Pontypridd
CF37 1DL