Yr Uned Cydymffurfiaeth

Mae Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol yn gyfrifol am sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio gyda deddfau sy'n ymwneud a'r defnydd o wybodaeth a hyrwyddo ymarfer da yn y ffordd mae gwybodaeth yn cael ei rheoli. 

Gellir cysylltu ar yr Uned Cydymffurfio a Gwybodaeth are y testunau canlynol: