Hawlfraint ac Eiddo Deallusol

Polisi Hysbysu a Thynnu i LawrNotice and Take Down Policy

Os oes unrhyw amheuaeth am hawlfraint a defnydd y Brifysgol o ddeunydd yna ddylid dilyn y camau sydd wedi eu amlinellu yn y polisi canlynol.

Eiddo Deallusol

Mae polisi Eiddo Deallusol i fyfyrwyr ar gael yma.