Uned Gymraeg

Mae’r Uned Gymraeg yn gyfrifol am:

  • Cydlynu darpariaeth cyfrwng Cymraeg y Brifysgol

  • Y Safonau Iaith: Gweithredu a monitro cydymffurfiaeth ar draws y Brifysgol

  • Rheoli gwaith cyfieithu mewnol ac allanol a sicrhau ansawdd


Cysylltwch â ni

Os oes gennych gwestiwn neu hoffech roi adborth cysylltwch â ni drwy e-bostio [email protected]