Uned Llywodraethu

Mae'r Uned Llywodraethu yn darparu cefnogaeth i lywodraethiant a rheolaeth y Brifysgol trwy weinyddiaeth y Bwrdd Llywodraethwyr a'r Bwrdd Academaidd a'u pwyllgorau priodol.

Arweinir yr Uned Llywodraethu gan Ysgrifennydd y Brifysgol a'r Clerc i'r Llywodraethwyr William Callaway ac mae'r uned yn gweithio'n agos gyda'r Is-ganghellor a'r Weithrediaeth.

Mae'r Uned Llywodraethu hefyd yn gyfrifol am y meysydd canlynol:
Bwrdd y Llywodraethwyr a'i Bwyllgorau
Gellir dod o hyd i fanylion am y Llywodraethwyr yma
Calendr a Dyddiadau Allweddol y Brifysgol

Enwebiadau i Gyflwyno Dyfarniadau er Anrhydedd
Rheoli Risg
Archwiliad MewnolCysylltwch â Ni

Cyfeiriwch ymholiadau at:
governance@southwales.ac.uk

Darllenir y negeseuon a anfonir at y cyfrif hwn bob dydd a chânt eu hanfon ymlaen at y bobl briodol. Mae staff yr Uned yn gweithio rhan amser, felly mae hyn yn sicrhau y byddwn yn ymateb i'ch cais cyn gynted â phosib.