Diogelu data

Mae Prifysgol De Cymru wedi ei gofrestru fel rheolwr data gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (rhif Z6472800)ac yn ymdrin data yn unol a’r ddeddf Diogelu Data.

Mae'r tudalennau yma yn cynnwys gwybodaeth sy'n galluogi unigolion i ddeall sut mae eu gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio, y polisiau perthnasol a sut i hysbysu'r Brifysgol am doriad data.

POLISIAU

GWEITHDREFN TORIAD DATA PERSONOL

HYSBYSIADAU PREIFATRWYDD

HAWLIAU'R UNIGOLYN 

RHANNU GWYBODAETH/PROSESWYR ALLANOL 

COFNODION GWEITHGAREDDAU PROSESU 

Mae gan y Brifysgol Weithdrefn Gwyno ar gyfer unigolion sy’n anfodlon gyda’r ffordd mae eu gwybodaeth wedi ei brosesu.  

Dylid danfon ymholiadau yn ymwneud a diogelu data i’r:

Swyddfa Cydymffurfio a Gwybodaeth
Prifysgol De Cymru
Pontypridd
CF37 1DL
E-bost: [email protected]