Monitro Ymgysylltiad Myfyrwyr

Mae’r Brifysgol yn cofnodi ymddygiad a rhyngweithiadau â systemau’r Brifysgol gan gynnwys eich ymgysylltiad corfforol a digidol â’ch astudiaethau, a ddefnyddir fel dangosydd ymgysylltiad a chynnydd.

Mae gan academyddion a staff adrannau proffesiynol fynediad i'r data hwn a gallant ddefnyddio hwn i ddwyn i rym y diffyg proses ymgysylltu