Polisïau ac Arweiniad

Mae 'Polisi Diogelu Data'r Brifysgol' yn berthnasol i staff, contractwyr a phartneriaid y Brifysgol sy'n prosesu data personol Prifysgol De Cymru.

Mae 'Polisi Prosesu Data Categori Arbennig' yn manylu sut bydd y Brifysgol yn diogelu data sensitif.

'Polisi Rheoli Gwybodaeth Mae’r polisi hwn yn amlinellu dull y Brifysgol o reoli gwybodaeth ar lefel uchel.

Mae'rGweithdrefyn Digwyddiad Data' yn manylu'r camau ddylid ei gymeryd pan ddarganfyddir toriad diogelwch.  Rhaid cofio hefyd llenwi mewn y ffurflen 'Ffurflen Hysbysiad Tor Diogelwch Data'.  

Mae gan y Brifysgol 'Canllawiau ar gyfer Ymchwilwyr' ar gyfer Ymchwilwyr ol radd.

Mae canllawiau ar gael ar 'Rhannu Data' ar y wefan.

Mae mwy o bolisiau i'w canfod ar dudalennau rhyngrhwyd fewnol y Brifysgol - 'Connect'