Hawlfraint ac Eiddo Deallusol

Bwriad hawlfraint yw diogelu awduron a chrewyr deunydd gwreiddiol. Y ffordd y mae'r gyfraith ar hawlfraint yn gweithio yw gosod cyfyngiadau ar gopïo gwaith gwreiddiol. 

Fel aelod o staff, byddwch am lungopïo neu lawrlwytho deunydd fel darnau o lyfrau, erthyglau cyfnodolion, delweddau, tudalennau gwe ac ati i gynorthwyo a chefnogi eich addysgu. 

Mae'r deunydd hwn yn debygol o gael ei gwmpasu gan gyfraith hawlfraint y DU. 

Nid yw rheoleiddio hawlfraint bob amser yn syml, ac mae'n hanfodol bod staff a myfyrwyr yn cydymffurfio â'r gyfraith.  Darperir cyngor ardderchog ar hawlfraint gan Copyright User: 

http://copyrightuser.org 

Gwefan annibynnol yw hon a ddatblygwyd gan gyfreithwyr academaidd blaenllaw yn y maes, ac rydym yn eich annog i ymgynghori a'r wefan am gyngor.  Mae'r wefan yn cynnwys deunydd sy'n ymwneud a hawlfraint mewn addysg ac mae'n rhoi atebion i gwestiynau cyffredin megis:

Polisi Hysbysu a Thynnu i LawrNotice and Take Down Policy

Os oes unrhyw amheuaeth am hawlfraint a defnydd y Brifysgol o ddeunydd yna ddylid dilyn y camau sydd wedi eu amlinellu yn y polisi canlynol.

Eiddo Deallusol

Mae polisi Eiddo Deallusol i fyfyrwyr ar gael yma.